ДЕВА БРОДКАСТ ЕООД
www.devabroadcast.com 5 - 10 служителя

www.devabroadcast.com

      Фирма "Дева Бродкаст" е основана през есента на 1997 г. В началото на своето съществуване фирмата се реализира предимно като вносител и дистрибутор на изделията на водещи италиански производители на телекомуникационно обурудване, както и като лицензиран оператор на гарнционно и извънгаранционно поддържане на тези изделия.
        Претърпяла бурно развитие и обединила интелектуалния потенциал на талантливи проектанти с прецизността на техническата реализация, "Дева Бродкаст" постепенно преминава към разработка и производство на собствени проекти в областта на Радио предавателите с малка и средна мощност, радио-релейните системи, RDS и множество аксесоари и системи за тях.
        "Дева Бродкаст" присъства авторитетно на българския и международен радио-пазар, като нейни клиенти са десетки частни радиостанции в страната и чужбина. Фирмата реализира дейността си в пълно съответствие с българското и международно медийно и техническо лицензионно законодателство, при абсолютна безкомпромисност по отношение качеството на своите продукти и гаранционната и извън-гаранционна поддръжка на изделията си, на което дължи своя авторитет.
        Контрагентите на "Дева Бродкаст" се радват на постоянен бизнес-комфорт и, по тяхно собствено признание, дължат в сериозна степен своя просперитет на лоялното сътрудничество на фирмата.
        В началото на 2005г. фирмата въведе система за управление и контрол на качеството ISO 9001:2000, което гарантира на клиентите качествени услуги и продукти.

Zaplatomer.bg