Агровитал ООД
между 5 и 10 служителя

“Агровитал ”  ООД


“Агровитал ” ООД е млада, динамична компания, която оперира в аграрния сектор. Притежава лозови масиви и се специализира в лозаро-винарския бранш. Фирмата прилага успешните практики на модерното земеделие и нейна цел е постигане на високо качество на крайния продукт.
“Агровитал” ООД се стреми да създаде работна среда, подходяща за изява на динамични и мотивирани служители.

Zaplatomer.bg