Булярд Корабостроителна Индустрия ЕАД

Варна www.bulyard.com над 300 служителя

“БУЛЯРД КОРАБОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ” ЕАД е най-голямата корабостроителница в България, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, възстановила производството на бившата Варненска корабостроителница. Фирмата е част от Индустриален Холдинг България АД. Партньори на Булярд са европейски и световни производители на кораби.

Фирмата конструира, произвежда и ремонтира кораби до 100 000 dwt. За сто годишната история на завода са построени над 850 кораба за 27 собственици държави.

Продуктовото портфолио на компанията включва танкери, химикаловози, контейнери, кораби за насипни товари, кораби за генерални товари, въглeвози и многоцелеви кораби.

Основната част на производствените активи на дружеството са разположени в пристанище Варна, на западния бряг на Черно море на площ от около 410 дка.

„Булярд Корабостроителна Индустрия” ЕАД е символ на традиция, качество и сигурност на произвежданата от нея продукция. Компанията e основана през 1907 г. и е най-голямото предприятие за корабостроене в България, както по обем на произвежданата продукция, така и по големина на строените кораби, технология и организация на производството.

С годините е носила имената „Варненска пристанищна работилница”, КЗ „Георги Димитров”, „ Варненска Корабостроителница” и сега „Булярд Корабостроителна Индустрия” ЕАД. Първоначалната дейност е била насочена към ремонт и строителство на малки дървени товарни плавателни съдове. Първият стоманен кораб „Галата” е построен през 1937 год. Съвременният облик на компанията започва да се оформя в периода 1955-1980 год., когато се изграждат основните производствени мощности.

Модернизацията на производствените съоръжения  и последващото въвеждане на нови технологии и ноу – хау улесняват построяването на кораби до 100 000 dwt включително.

 

Дейности

Корабостроене

Основната дейност на „Булярд Корабостроителна Индустрия” ЕАД е производството на кораби. В дейността си „Булярд Корабостроителна Индустрия” ЕАД винаги се е ръководела от най – високите стандарти в построяването на различни типове кораби – Контейнеровози, танкери, химикаловози, кораби за насипни и генерални товари, и многофункционални кораби. За периода 1987 – 1998 са построени 57  кораба с тонаж от 5000 до 42 000 tdw. От началото на дейността на фирмата повече от 850 кораба за собственици от 27 страни са напуснали доковете на корабостроителницата.

 

Типични кораби, строени в „Булярд Корабостроителна Индустрия” ЕАД

-        42 600 tdw кораб за насипни товари (построени 11)

-        21 200 tdw кораб за насипни товари (построени 6)

-        13 900 tdw кораб за насипни товари (построени 4)

-        9 370 tdw многоцелеви кораб (построени 18)

-        9 800 tdw многоцелеви кораб - нов проект

Кораборемонт

Кораборемонтът е втората основна дейност на „Булярд Корабостроителна Индустрия” ЕАД. Производствените мощности позволяват да се извършват текущи (бластиране, боядисване и т.н)  и класови (на всеки 4 години)  ремонти.

Zaplatomer.bg