dWare Ltd

Фирма dWare е създадена на 10.11.1989г. с решение N1 на Софийски градски съд. Предметът на дейност са софтуерни разработки и услуги. Във фирмата работят над 80 високо квалифицирани специалисти. Оценка за качеството на работата ни са седемнадесетте години на пазара, в които сме неизменно сред водещите разработчици на софтуер в България, както и многобройните клиенти, ползващи софтуера на dWare. dWare е сертифицирана по ISO 9001. Наши партньори са ORACLE и Microsoft.
Във фирмата работи млад, амбициозен и високо квалифициран екип. Средната възраст на персонала е около 30 години. Всеки от специалистите познава отлично сферата, в която работи. Това е предпоставка за професионализъм и прецизност във всяка от разработките на dWare.
Към настоящия момент dWare има над 15 000 законни инсталации в предприятия, организации и учреждения във всички отрасли на икономиката в България и чужбина. Наши клиенти са: Лукойл България, Лукойл Македония, Опет/ Айгаз България, Ромпетрол България, Темпо Петрол, Е – Елит България, Мила Маркет, Office 1 Superstore, Филкаб АД, Американски Университет в България, УНСС, Нов Български Университет, НСА, Администрация на Президента, ДАМС, Агенция Митници и много други.
Продукти и системи на dWare са: Конто, Конто MS, Конто MS(Benz) и най-новата ни система за управление на бизнеса – Бизнес Процесор.

HRW 2019