Лега Интерконсулт- Пенков Марков и партньори ООД

www.licpenkov-markov.com между 5 и 10 служителя

Ние сме водеща българска правна фирма с повече от 50 адвокати в цялата страна, предоставяща правни услуги на български и чуждестранни фирми във всички основни области на правото, свързани с икономиката.

1. Лега ИнтерКонсулт (ЛИК) – Пенков, Марков & партньoри е създадена през 1990 година и е една от първите правни кантори, организирани по съвременен начин в България.

Фирмата обединява 39 съдружници и асоциирани членове, 7 външни консултанта и около 25 души асистенти и друг технически и административен персонал.

2. Ние предоставяме комплексни правни услуги и консултации на български и чуждестранни дружества във всички важни области на правото, свързани със стопанството.

търговско & дружествено право
придобивания & сливания
приватизация & чуждестранни инвестиции
защита на конкуренцията
търговски марки
лизингови, лицензионни & ноу-хау договори
защита на инвестициите, ипотеки, залози & др. обезпечения
съдебни & арбитражни дела
данъчно & митническо право
трудово & осигурително право
банки, проектни финансирания и инвестиционни фондове
сделки с имоти
телекомуникации, медии & интернет
морско право & застраховки 

3. За нашите клиенти и другите заинтересовани лица от 2001 г. издаваме собствен вестник с актуална правна информация и коментари Lega Inter Consult News в 2200 екземпляра на български, английски и немски език.

4. Екипното мислене осигурява постоянна висококачествена, ангажирана и ефективна правна услуга за намирането, съвместно с клиента, на иновационно и практическо решение в конкретната икономическа обстановка.

Освен консултирането върху различните форми на инвестиране, правно присъствие в България и разясняването на съответната правна уредба, целият екип е мотивиран да предлага пътища за най-добро постигане на целите и за максимална защита интересите на клиентите.

Zaplatomer.bg