Мери Гранд ЕООД
Blagoevgrad under 5 служителя

„Мери Гранд” е Център за Обучение и Развитие и Консултантски услуги в сферата на Човешки Ресурси. За нас резултатите са основно мерило за ефективността на осъществяваните дейности.

Обученията, които предлагаме са в сферата на продажбите, лидерските умения и чуждоезиково обучение.

Особено популярни са курсовете ни по чужди езици. Нашите клиенти високо ценят в тях:

• Насочеността на обучението към изграждане на умения за словесна и писмена комуникация и към създаване на граматическа компетентност. Усвояването на езика е съпътствано от задания, които развиват интелекта, личността и социалните умения. Съществен елемент от обучението е преподаването на етикет и бизнес етикет.
• Учебният процес включва дейности и проекти, в които се използва метода на Guided self learning, като така всеки се учи как най-ефективно да работи сам; в обучението се използват DVD и CD ROM базирани материали
• Конструктивна обратна връзка - новополучените знания биват проверявани чрез тестове и дискусии от независими външни консултанти, които дават своевременни препоръки за сферите на компетентност, нуждаещи се от подобрение.
• Екипът ни от преподаватели са опитни професионалисти, за които основен приоритет е качеството на обучението. Техният талант да предадат познанията си така, че това да има практически ползи за клиентите ни е от изключителна важност.

Участието ни в «Дни на кариерата» е с цел да намерим:

• Подходящи служители и стажанти за курсовете ни по чужди езици
• Стажанти за тренинги по лидерски умения и продажби
• Стажанти в сферата на ЧР, които да се обучават с нашите консултанти в сферата на наемане, подбор и оценка на персонал


 

Zaplatomer.bg