SORTIS INVEST
www.sortis.bg 5 - 10 служителя

СОРТИС Инвест – инвестиционно-консултантска компания, предлагаща услуги в областта на инвестиции в дялово участие и рисков капитал, корпоративно финансиране, сливания и придобивания. СОРТИС Инвест подпомага предприемачи в получаването на финансиране за техните бизнес проекти.

Повече информация за СОРТИС може да прочетете на www.sortis.bg

HRW 2019