TigerClub
www.tigerclub.bg под 5 заети служителя

Тайгърклуб е специализирана компания в предоставянето и управлението на социални придобивки. 
Тайгърклуб подпомага компаниите да мотивират и задържат персонала си, като предоставя корпоративни и индивидуални пакети, които да повишават ангажираността на служителите и облекчават на тяхното ежедневие.

Zaplatomer.bg