Тотема Инженеринг
10 - 20 служителя

ТОТЕМА Инженеринг e една от първите частни фирми за проектиране и конструиране в България в областта на енергетиката в началото на 90-те години. Фирмата е специализирана в разработване, доставка и монтаж на нови и усъвършенстване на инсталирани машини и съоръжения в енергетиката.

През годините като фирма развиваща проектно-конструкторска дейност, ТОТЕМА Инженеринг реализира успешно поредица проекти с участието на международни компании като Foster Wheeler - Испания; Endesa - Испания; DSD - Германия (преди известна като EVT); BECHTEL - САЩ; Itochu - Япония;  ANSALDO - Италия; RWE - Германия и др.

Нашата фирма използва модерни и оригинални методи за проектиране и конструиране, както и най-новите версии на софтуерните продукти. ТОТЕМА Инженеринг беше първата фирма, която представи на българския пазар софтуер AutoCad и 3-D проектирането.

Фирмата има богат опит в проектирането на оборудване и съоръжения за дозиране, раздробяване, пресяване и транспортиране на лигнитни и кафяви въглища.

ТОТЕМА Инженеринг е водеща фирма в областта на проектирането на технологии за изгаряне на лигнитни и кафяви въглища, специално за изгарянето на лигнитните въглища в ТЕЦ „Марица Изток”. Горивни системи за изгаряне на лигнити с патентован дизайн бяха инсталирани и в три топлоелектрически централи в Румъния, Словакия и за изгаряне на смес от лигнитни и субитуминозни въглища в Ас Понтес, Испания. Тази технология гарантира стабилен и икономически изгоден безшлаков горивен процес.  

Нашите специалисти имат богат опит в дейността и развитието на комплекса ТЕЦ „Марица Изток”. Фирмата извършва проучвания и консултантска дейност за развитието на комплекса, както и по много други основни проблеми на енергетиката.

Също така, ТОТЕМА Инженеринг се доказа през последните 5 години като високо-квалифицирана строителна фирма, специализирана в строителството, ремонта и реконструкцията на обекти с разнообразен характер и функционалност – жилищни, административни, промишлени и обществени сгради, търговски обекти.

Наскоро фирмата завърши строежа на най-голямото производствено хале в Европа за компанията LIEBHERR Hausgeraete в Радиново, област Пловдив.

Един от най-големите инвестиционни проекти, които понастоящем се изпълняват от ТОТЕМА Инженеринг е строежът на система от 8 водно-електрически централи в община Враца. Това е проект до ключ, изцяло развиван от нас, от подготовката на документи и получаването на разрешение за строителство, през производството на съоръженията, до построяването на централите.

През септември 2006 година на ТОТЕМА Инженеринг беше възложено изпълнението на най-големия инвестиционен проект, разработван от българска фирма в сферата на енергетиката: Построяване на инсталация за обезводняване на гипс в ТЕЦ „Марица Изток” 3, Стара Загора с клиент ЕНЕЛ Марица Изток III.

Понастоящем ТОТЕМА Инженеринг притежава няколко производствени бази, най-голямата от които е ВРЗ „Вола” АД, Враца. От 2007 година производственият ни капацитет се удвои благодарение на новите производствени бази в Димитровград и Казанлък. Всички производствени бази са оборудвани с нови модерни съоръжения и технологии. В момента те изпълняват едновременно няколко големи поръчки за производство на метални конструкции за едни от най-големите европейски компании в областта на енергетиката като: Alstom Power GmbH - Германия, HITACHI Power Europe GmbH, Foster Wheeler S.p.A, ЕНЕЛ Марица Изток III, EST JCS, E&Z Industrie Loesungen GmbH.

През последните 5 години фирмата създаде и разви монтажно подразделение, което понастоящем се състои от не по-малко от 100 човека. Монтажните ни бригади успешно завършиха поредица монтажни дейности в ТЕЦ „Марица Изток” 3 по време на изпълнението на проекта по Рехабилитация на централата като: монтаж на изолационен материал - Plibrico; монтаж на стълби и площадки за поддръжка, монтаж на горивни уредби и др. Освен това една от монтажните бригади приключи успешно през юни 2007 година монтажа на стоманената конструкция на най-голямото производствено хале на ЛИБХЕР Хаусгерете АД в Европа.    

Отличната материална база, опитният ръководен и инженерен персонал, както и високо-квалифицираните строителни работници на ТОТЕМА Инженеринг, ни дават възможност да изпълняваме като независимо предприятие комплексни проекти – от изкопните и фундаментните дейности до завършителните такива, пускане в експлоатация и изпитания, включително успешното ръководство на цялостния процес. 

ТОТЕМА Инженеринг е заинтересована в развитието на проекти в сферата на защитата и възобновяването на околната среда и с готовност участва в строежа на възобновяеми източници на електроенергия като водноелектрически централи, както и в строежа на инсталации за ограничаване вредния ефект от замърсяването.

Фирмата притежава TÜV Certificate за Системата за управление на качеството (EN ISO 9001/2000, No 75 100 4125), с което е гарантирано европейското качество при изпълнението на проектите.

Zaplatomer.bg