Балканстрой АД - Разлог

Blagoevgrad more than 300 служителя

Балканстрой АД е частно акционерно дружество , основано през 1994 година. Със създаването си , дружеството се специализира в консултантско –инженерингови услуги в областта на проучването , проектирането, строителството и реконструкцията на обекти с разнороден характер и предназначение-жилищно, търговско-административно, туристическо – развлекателно, промишлено и комуникационно, за опазване и възстановяване на околната среда- екосъоръжения   и инсталации за ограничаване на вредния ефект от природни замърсители, рекултивация на изкуствени насипи , диги, терени и др.

Дружеството членува в Българската Строителна Камара от 1997 година. Притежава Сертификат за цялостна строителна дейност, издаден от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.През 2002 год. фирмата получи сертификат  ISO 9001 -2000 за  одобрена Система за управление на качеството.

Компанията притежава производствени бази , оборудвани със съвременни машини и съоръжения за производство на дървен материал , алуминиева и дървена дограма, мебелно производство и изработка на  стъклопакети. Дружеството разполага с товарен и лек автотранспорт и строителна механизация –камиони, бетоновози, бетонопомпи, автокранове,  прицепи, минибусове и леки коли за извозване на работници и служители, както и цялата необходима техника –машини и съоръжения , необходими за нормалното протичане на строителния процес.

 

Хората ,които работят в Балканстрой АД са най-важния фактор за постигнатото   и от тяхното непрекъснато усъвършенстване зависи успешното развитие  на компанията . Нашата дългосрочна  цел  е Балканстрой АД да изгради  репутация на един от най-добрите работодатели в България  и предпочитано място за работа . Ние разбираме  огромното предизвикателство , пред което сме изправени като всяка българска компания –да израстваме като бизнес организация до нивото на компаниите в развитите страни за особено  кратък период от време. Наясно сме ,че нямаме зад гърба си десетки  години  опит в управлението на човешките ресурси и глабално ноу –хау, което да използваме, но ние подкрепяме  прилагането на добри практики и инициативи,  учейки се от другите , но и съобразявайки се със спецификата на бизнеса и работната среда. Ние  изграждаме  доверие ,  усвояваме  ново професионално поведение и споделяме общи фирмени ценности.

 

Zaplatomer.bg