Мончев-90 ООД
Стара Загора moniko.bgbiznes.com 10 - 20 служителя

Нашата фирма
Мончев-90 ООД е регистрирана на 07.11.1990г. като събирателното  дружество и през 2000г беше преобразувано в дружество с ограничена отговорност
От 1993 “Мончев-90” ООД е официален дистрибутор на и е един от най-големите търговци на масла и горива на едро в страната - Шел България ЕАД.
През 1999 година община Казанлък ни отстъпи право на строеж върху общинска земя за изграждане на двуетажна административна сграда със застроена площ от 480 кв.м. Построихме Център за обслужване на МПС и диагностичен пункт с офиси, магазин и автомивка.
На 16.03.2001г. получихме разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства - III категория, от 25.09.2007 имаме официално разрешение от Министерството на транспорта ИА АА за попълване и заверяване на Сертификат, съгласно приложение No 16 на Наредба No32.
Съчетанието на квалифицирания кадрови потенциал на “Мончев-90” ООД с модерните тенденции на пазарния мениджмънт е формулата за успешно представяне на пазара на масло, както и за утвърждаването на авторитета на фирмата като коректен и професионален партньор. Компанията предлага своите продукти на най-добрата цена и с перфектно качество и е партньор както на едрия и среден, така и на дребния бизнес.
Основно предимство на “Мончев-90” ООД е търговският подход, изцяло ориентиран към постигане на високо качество в обслужването на клиентите. Разработена е гъвкави схеми на работа – в зависимост от желанията на клиента. Фирмата предлага на своите партньори комплексна услуга – от измиване на автомобилите (леки, товарни, автобуси, ремаркета и полуремаркета) , смяна на масла, филтри и гресиране до извършване на периодичен технически преглед и възможност за разсрочено плащане,
За партньорите на “Монев-90” ООД остава само да получат своите услуги и продукти.

Нашата мисия
Мисията на  “Мончев” ООД е да реализира динамично развитие в дългосрочен план, ангажирайки се с отговорност към своите клиенти, служители, партньори и към обществото като цяло.
Превърнала се за кратко време в една от сериозните фирми в града, за продажба на масла, филтри и др.авточасти, на едро и дребно благодарение на управленския опит на своето ръководство и професионализма на персонала си, днес “Мончев” ООД е еталон за стабилен и коректен партньор
Стратегическите ни цели в средносрочен план са насочени към запазване на извоюваните позиции и диверсификация на дейността чрез разширяване търговските и работни площи, което от своя страна ще доведе до генериране на увеличени постъпления и ще допринесе за нарастване на пазарната ни мощ на този специфичен пазар.
На 26 Септември 2007 получихме на сертификат за качество по ISO 9001:2000 от Bureot Veritas Certification (Bulgaria), който е акредитиран от UKAS (U.K) под патронажа на Нейно Кралско Величество, Елизабет II, Кралица на Обединеното Кралство.
Другата важна цел е да получим разрешение за Годишни прегледи пункт V категория, ADR.
При осъществяването на тези амбициозни задачи, ние следваме стратегията за динамично развитие посредством стриктно съблюдаване на следните показатели:
- Максимално високо качество на предлаганите продукти, отговарящо на всички международни стандарти;
- Оптимална логистична схема при транспортирането на масла и горивата;
- Амбициозен екип от квалифицирани специалисти с дългогодишен опит в продажбите и с усет към потребностите на клиентите;
- Гъвкава система за разплащания с възможности за разсрочено плащане, срещу ефективни обезпечения;
- Търговски подход, изцяло ориентиран към клиента, съобразно пазарните тенденции;
- Внедряване на съвременни технологии – електронна система за интернет-базирано обслужване на клиентите.

Нашите продукти
“Мончев-90” ООД предлага пълен спектър от нефтени продукти, производство на “Шел България ” ЕАД: всички видове автомобилни бензини, дизелови горива и газьоли, както и пълна гама от наливни и пакетирани моторни и хидравлични масла. В магазина на фирмате се предлагат богат асортимент от авточасти за леки и товарни автомобили , автоаксесоари и автокозметика, както и масла и филтри за пътностроителни машини и селскостопанска техника.
Фирмата извършва търговия, с горепосчените продукти-  в подбалканския район в България.

Нашите хора
Първостепенна цел на ръководството на “Мончев” ЕООД е създаването на работна среда, в която отлично мотивирани хора да реализират бизнес философията на компанията с отговорност към клиентите, партньорите и към цялото общество. Така служителите реализират и своите планове и мечти в рамките на една просперираща организация, ангажирана с максимална грижа за своя екип.
В “Мончев” ЕООД работят 2 квалифицирани кадри с висше образование и 8 със средно специално образование. Съчетанието на кадровия потенциал с новите тенденции на пазарния мениджмънт е формулата за успешното ни представяне на пазара на горива, както и за утвърждаването на авторитета на фирмата ни като коректен и професионален партньор.
В фирмата ще се осъществяват квалификационни програми и дейности по обучение, чрез които ще се актуализират знанията и уменията на хората, съобразно изискванията на динамично развиващата се бизнессреда. Необходимостта от човешки ресурси се оптимизира чрез използване на гъвкави системи на управление, оценяващи количествено и качествено приноса на всеки служител.
Ръководството на “Мончев” ООД провежда социалната политика на компанията с максимална грижа за хората в системата на дружеството. Работните заплати, допълнителните стимули, социалното осигуряване, груповите застраховки за служителите на обекти на “Мончев” ООД, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, както и дейностите по регулиране на трудовите отношения са сред приоритетните фактори, които мотивират служителите да се развиват професионално и с това да съдействат за осъществяване на бизнес-целите на компанията.

Нашите клиенти
“Мончев-90” ООД има технологичен потенциал, финансов и човешки ресурс, както и перфектно създадена организация за пълно и акуратно обслужване на своите клиенти.
Фирмата е спечелила доверието на над 6000 клиента.

Zaplatomer.bg