Дейтрон ООД

Дейтрон е дружество, създадено през 1994 година и развиващо широк спектър от дейности в отрасъл Строителство. За своята над 10-годишна история ръководният екип успя да създаде, развие и наложи на пазара фирмената марка Дейтрон като гаранция за висок професионализъм, коректност в отношенията с партньорите и високо качество на създавания продукт.

Реализираните проекти, спазените технологични срокове, изградените жилищни сгради, хотели и хотелски комплекси, говорят за високото качество на изпълнение на създавания продукт, прави ни желан партньор в инвестирането за общи проекти и изпълнението им и налага „Дейтрон” ООД като една от успешните фирми в отрасъла.

Инвестиционната програмата на фирма „Ай Ти” ЕООД е амбициозна и предвижда изграждането на хипермаркети в още 10 града с търговската марка “TeMAX”. Началото на веригата от строителни хипермаркети „ТеМАX” дава първият изграден магазин в гр.Добрич.

 

Мисията на фирмата е свързата със задоволяване нуждите на потребителите със стоки за дома и строителството, осигуряващи максимална полезност на най-ниски цени. Целим разширяване на продуктовия асортимент, подобряване качеството на предлаганите стоки, като търсим най-доброто от страната и чужбина. За пълното задоволяване потребностите и желанията на своите клиенти, фирмата внася от Испания, Китай, Турция.

www.temax.bg

Zaplatomer.bg