Сливенски новини ООД
www.sl-news.sliven.net under 5 служителя

История: Вестник "Сли­вен­с­ки НО­ВИ­НИ" е ре­ги­о­на­лен се­д­ми­ч­ник,създаден през 1995 г. от Добрин Добрев и Елка Гъркова, изявени професионалисти с богат опит и висок обществен авторитет.

От създаването си до сега вестникът излиза всеки петък.

Тематика: "Сли­вен­с­ки НО­ВИ­НИ" е ос­но­вен из­то­ч­ник на ин­фор­ма­ция за ме­с­т­ни­те съ­би­тия в Сли­вен и об­ла­ст­та. Обективен и неподвластен, вестникът се е наложил като най-сериозният и авторитетен в Сливенска област. Широка по обхват по те­ма­ти­ка­,засягаща всички аспекти от обществения, политическия, икономическия и културния живот на Сливен и региона. Задълбочен подход към всички важни теми и проблеми.

Zaplatomer.bg