ОВЕРГАЗ ХОЛДИНГ АД

ОВЕРГАЗ e най-голямата българска частна газова компания .

Ръководството на ОВЕРГАЗ има ясна визия за своята отговорност за развитието на газификацията на промишлеността, обществено–административния сектор и домакинствата в България. Още със създаването си през 1991 г. компанията си постави за цел:

  • Да направи природния газ достъпен за всички;
  • Да реализира предимствата му пред другите източници на енергия – по-ниска цена, по-дълъг живот на топлинните съоръжения, намаляване на експлоатационните разходи, по-добри условия на живот и труд, съвременни технологии, сигурност, ритмичност на доставките, опазване на околната среда.

Днес 11 години след началото, проектът на ОВЕРГАЗ за газификация на българските градове вече е елемент от Националната енергийна стратегия, а специалисти от компанията са консултанти в разработването й. Високата квалификация на мениджърите на компанията е високо ценена в специализираните държавни органи: Министерство на енергетиката и енергийните ресурси, Държавна комисия за енергийно регулиране, Държавна агенция за енергийна ефективност, министерство на строителството и благоустройството и Министерство на околната среда и водите.

ОВЕРГАЗ стана инициатор за обединяване на всички идеи за разрешаване на проблемите в газовия сектор и развитие на пазара на природен газ и създаде Национална програма за газификация.

Компанията поддържа полезни връзки с висшите учебни заведения. Много са примерите за подкрепата, която се оказва при изпълнението на учебните им програми, като предоставя на стажантите достъп до работните места в компанията, а на дипломантите осигурява теми за разработване на дипломни проекти. От своя страна учебните заведения предоставят разработените проекти за ползване от ОВЕРГАЗ, а също така и голям избор от данни за потенциални кандидати за професионална реализация в структурите на компанията.

Отличните теоретични познания от ВУЗ и квалификацията, придобита в ОВЕРГАЗ подготвят конкурентоспособни специалисти, от които се нуждае газовата индустрия. Успешно работещите и мотивирани сътрудници осигуряват успеха на всяка фирма. Ние ги насърчаваме и съответно изискваме от тях всеотдайност. Предлагаме им и възможности за развитие във фирмата. Очакваме нашите сътрудници да са сред най-добрите в своята област.

Careerdays.bg