Дейзи Мултимедия ООД
София www.daisymm.com 50 - 300 служителя

“Елате заради предизвикателството, останете заради екипа“

1. За фирмата

Дейзи Мултимедия е създадена от водещи Hi-Tech специалисти и се занимава с разработката, приложението и маркетирането на изделия на цифровата потребителска електроника – МР3 плейъри и цифрови мултимедиини фотоапарати. Дейзи Мултимедия е утвърдена на българския и международния пазар със своите МР3 плейъри DIVA и MusicPen и цифровите мултимедийни фотоапарати PhotoClip и GemPix. Фирмата реализира успешно изделията си в Съединените Щати, страните от Западна и Централна Европа, Русия, Австралия, Азия и Скандинавските страни. Благодарение на спецификата на фирмените продукти, както и на стремежа към адаптиране към новите пазарни условия, те се продават и по набиращия все по-голяма популярност начин – онлайн в Интернет.
Изделията на Дейзи Мултимедия са едни от първите, които заемат специфичната ниша на електронни устройства за най-масовия потребител – компактни и сравнително евтини устройства, съчетаващи в себе си много функции. Сред конкуренцията на фирмата са аудио плеъйрите и камерите на лидерите в бранша – Sony, Samsung, Canon, Olympus  и др., като устройствата на Дейзи не отстъпват по качество и функционалност, а и значително изпреварват големите марки по достъпност.
Постоянно се работи и върху създаването на нови и от все по-висок клас устройства.
Фирмата участва и на престижни международни технически изложения като CeBIT в Германия и CES в Съединените Щати, където уникалните й подукти не остават незабелязани от посетителите и медиите. Участието в подобни панаири носи не само популярност на фирмата и контакти с авторитетни в този бранш фирми, но и позволява да се следи напредъка на модерните технологии и перспективите за развитие на отрасъла и самата фирма.
На 55 Международен пловдивски панаир “Първият български цифров фотоапарат”, разработен от Дейзи, е отличен със златен медал, година по-късно и МР3 плейърите са удостоени със същото отличие. Цифровият фотоапарат PhotoClip е “Уред на годината” на техническото изложение HomeTechno 2001.


2. Нашите хора ... най-ценният ни ресурс

Нашата фирма работи в условията на постоянна промяна и усъвършенстване, наложено от темповете на развитие на технологиите. Възможностите за развитие, които предлагаме, са уникални по рода си за страната и за тази част на Европа.

Защо да кандидатствате за работа при нас?
Във фирмата съществува цялостна политика, свързана с управлението и развитието на персонала – система за обучение и развитие на персонала, система за измерване на представянето, програма за задържане на талантите във фирмата, както и стратегия за управление на стреса в организацията.
Екипът на Daisy Multimedia се състои от млади специалисти. Наскоро проведено проучвaне на мнението на служителите показва, че основен мотивиращ фактор за по-голямата част от служителите на фирмата, е възможността за лично и професионално развитие.
От успешните кандидати очакваме способност за бързо и задълбочено навлизане в работата, желание за развитие и усъвършенстване, както и подходящо образование, съответстващо на позицията. Владеенето на западен език и добрите компютърни умения се наложиха като почти задължителни изисквания. В работата си насърчаваме личния принос, иновативността, откритостта и лоялността.

Как да кандидатствате за работа при нас?
Процесът на подбор се състои от няколко етапа:
 Първоначално одобрените по документи (CV и мотивационно писмо) кандидати биват поканени на първо интервю.
 За част от позициите използваме личностни тестове, езикови тестове, технически тестове, както и решаване на казуси.
 Преминалите успешно първото интервю се срещат с ръководителя на съответния отдел, както и с управителя на фирмата. Одобрените след това второ интервю получават покана за започване на работа.
 В Daisy Multimedia държим на професионалните отношения с хората, кандидатствали за работа при нас. Поканените и дошли на първо или второ интервю се уведомяват лично за крайния резултат.

Актуална информация за свободните в момента позиции може да намерите на адрес
http://www.daisymm.com/jobs/

Очакваме ви!
Отдел Човешки ресурси

Careerdays.bg