СИС Ейч Ар ЕООД

СИС Ейч Ар ЕООД е част от холдинговата структура на SIS Group. Дейността на фирмите в Групата е насочена към следните области:

•Строителство на сгради и съоръжения;
•Инвестиционна дейност в областта на недвижимите имоти;
•Проектиране, изграждане и поддръжка на сградни системи и инсталации, иновативни градски системи за сигурност и осветление;
•Комплексни решения в областта на информационните технологии;
•Консултантски услуги по подготовка и управление на проекти с европейско финансиране;
•Финансови, счетоводни, административни и консултантски услуги;
•Застрахователно посредничество в областта на автомобилното, общото и живото-застраховането;
 

Екипът ни се състои от професионално обучени и високо квалифицирани специалисти, за които ежедневните предизвикателства са поредният шанс да докажат своите възможности.

Careerdays.bg