Metromedia Ltd.

Рекламният канал в метрото на София осигуряващ гарантирано достигане до 1/4 от софийското население. Главна особеност на реклама в метрото е високият обхват и качество на покритието, осигурявано от различните медия носители.

Другата съществена особеност е високата възприемчивост на аудитория водеща до по-добра ефективност на провежданите кампании. Метромедиа предлага разнообразни медия носители. От стандартните печатни в различни формати и разположение, през вече утвърдената Аудио и Видео реклама, до персонализирани за нуждите на конкретния рекламодател рекламни акции, увличащи масово внушителен брой хора. Отличното съотношение цена/качество помага за използването на този рекламен канал включително и за целогодишни кампании, гарантиращи дълготраен ефект върху целевите групи на различен тип рекламодатели. Като пионер в разработването на този рекламен канал, МЕТРОМЕДИА Ви предлага опита си за успешното провеждане на всяка Ваша рекламна кампания в метрото.

Zaplatomer.bg