MAP Marketing Research

Sofia www.map-mr.com 20 - 50 служителя

Едно от най-забележителните явления, променило начина на живот на планетата в една или друга степен за последното десетилетие е Интернет.

 

В наши дни Интернет е най-бързо развиващият се инструмент за маркетинг и най-оптималната технологична платформа за провеждането на маркетингови изследвания.

 

Поради присъщите само на глобалната мрежа предимства – скорост, мащабност,  интерактивност, ние сме убедени, че изследванията, основаващи се на въпросници много сроко ще се провеждат онлайн. В момента, повече от 1/3 от световните пазарни изследвания се провеждат онлайн.

 

Нашият опит в онлайн маркетинговите изследвания започва от 2001 година, когато стартира и съвместната ни дейност с GMI - световен лидер в онлайн базираните пазарни изследвания. За един относително кратък срок, този нов метод отбеляза огромно развитие и се наложи като най–ефективен. Не е случаен факта, че 14 от 25-те водещи световни агенции за маркетингови изследвания са наши клиенти. С всяка изминала година няколко пъти се увеличава броят на проведените от нас изследвания и спечелените клиенти. В момента те са над 300.

 

Със същите темпове се развива и нашата фирма. През 2001 година, когато стартира съвместната ни работа с GMI, нашият екип се броеше на пръстите.  В момента при нас работят над 140 квалифицирани и амбициозни млади специалисти, като само през последната година нашият състав се увеличи с около 50%.

 

Заложените високи критерии на обслужване на клиентите /24-часа, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината/ както и специфичните характеристики на онлайн комуникацията изискват от нас адекватни бързи реакции, професионализъм, отговорност, издръжливост в напрегнати, понякога стресови ситуации и не на последно място – много добра езикова подготовка,  компютърна грамотност и обща култура. Ето защо, средната възраст в нашата компания е около 23-24 години.

 

Ние сме убедени, че в българските университети се подготвят именно тези млади специалисти, притежаващи енергията и знанията, а ние сме готови да им предадем нашия опит и възможност за професионална реализация и самочувствие.

Zaplatomer.bg