Бонев Софт Одитинг ООД

София www.bsoft.bg

Бонев Софт Одитинг ООД е водеща българска софтуерна компания. Фирмата е разработчик и собственик на една от най-разпространените интегрирани системи за фирмено управление АЖУР®-L5.5.

Предлагаме успешен старт в кариерата на търсещи реализация млади хора, готови да се развиват и усъвършенства в изключително подходяща среда. Няколко специалисти, работещи при нас в различни направления са осъществили първия си контакт с Бонев Софт по време на форума “Кариери 2005”.

 

Предлагаме: висококвалифицирано обучение, отлични условия за работа, постоянен трудов договор, адекватно заплащане.

 

Търсим млади специалисти в следните направления:

 

1.      Програмисти – работа в изключително компетентен екип, който се отличава с висок професионализъм.

Познания на Delphi, Interbase SQL и релационни бази данни; TCP/IP и мрежово администриране са предимство.

2.      Консултанти – силно мотивиран, млад и амбициозен екип, който осъществява настройката и внедряването на продуктите АЖУР® във водещи фирми, клиенти на нашата компания. Обучение на изключително високо ниво.

Изисквания: счетоводство и контрол; финанси.

3.      Анализатори – професионален екип, осигуряващ връзката между методолозите и софтуерния екип.

Изисквания: икономическа информатика, математика, компютърни технологии.

Икономическите познания са предимство.

4.      Техническа поддръжка – Инсталация и поддръжка на приложен софтуер

Изисквания: отлична компютърна грамотност; Комуникативност; Желание за обучение и самообучение.

Познания по мрежи са предимство; Познания по SQL са предимство.

Careerdays.bg