Email
Вашият email служи, за да може работодателят да се свърже с Вас, както и за да Ви разпознае системата като уникален кандидатстващ за тази обява.