СТАЖ ЗА СТУДЕНТИ ПО АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ
Българската агенция за инвестиции обявява неплатена стажантска позиция за студенти по английска филология.

Основни задължения:

  • Подготвяне на писмени материали (презентации, изказвания, графици, рекламни материали, др.);
  • Осъществяване на консекутивен превод при нужда;
  • Използване на интернет за събиране на информация;
  • Придържане към етични норми, засягащи професионалната тайна и безпристрастността.

Изискване към кандидатите:

  • Дълбоко познание на лингвистичните специфики на икономическата терминология;
  • Изграден специализиран речников фонд;
  • Студенти след 2-ри курс на обучение.

Нашето предложение включва:

  • Стаж в Българска агенция за инвестиции /държавна администрация/ с продължителност дo 3 месеца;
  • Издаване на удостоверение за положен стаж;
  • Приятна среда с динамичен колектив.

Ако нашето предложение представлява интерес за вас моля изпратете Автобиография и Мотивационно писмо (максимум 1 страница).

Apply