Програмиране с

Java

Технически университет - Варна и Samsung, с подкрепата на JobTiger и The Business Institute, организират безплатен курс по "Програмиране с Java" за младежи.

КУРСЪТ ЩЕ СТАРТИРА на 18 април и включва:

 • 60 часа техническо обучение,
  разработено от Musala Soft
 • 21 часа развитие на бизнес компетенции
 • 5 часа обучение по soft skills
 • Лектори, доказани професионалисти
 • Изцяло практическо обучение
 • Създаване на приложение, с потребителски интерфейс, базирано на конкретен бизнес сценарий
 • Развитие на предприемачески умения и придобиване на знания за бизнес развитие
 • Придобиване на знания за „Планиране на моята професионална кариера“
*Запазваме си правото в случай на нужда да променим дните на провеждане на курса.

Програма:

 • 18 - 19 април - 9:00 - 18:00 с предвидени почивки – техническо обучение
 • 24 април - 9:00 - 18:00 с предвидени почивки – бизнес компетенции
 • 25 - 26 април - 9:00 - 18:00 с предвидени почивки – техническо обучение
 • 27 април – 13:00 - 16:00 – CV training
 • 30 април - 13:00 - 16:00 (онлайн) - бизнес компетенции
 • 08 май - 9:00 - 18:00 с предвидени почивки - бизнес компетенции
 • 09 -10 май - 9:00 - 18:00 с предвидени почивки – техническо обучение
 • 11 май – 13:00 - 16:00 – Soft Skills training
 • 15 май - 9:00 - 18:00 с предвидени почивки – бизнес компетенции
 • 16 -17 май - 9:00 - 18:00 с предвидени почивки – техническо обучение
 • 18 май - 13:00 - 16:00 (онлайн) - бизнес компетенции

ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ НАБЛЕГНЕ НА ТРИ ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 • Техническо обучение
  • Надграждане уменията по обектно ориентирано програмиране
  • Java standard edition development
  • Desktop application development using Java Swing
  • General approaches to UI solutions
  • По време на целия курс ще се надгражда прототипно приложение, което да демонстрира последователно новонаучените неща.
 • Развитие на бизнес компетенции
  • Мандала на бизнес идеята
  • Канава на бизнес модела
  • Анализ на външната среда и потенциал за развитие на идеята
  • Customer Development: Test Problem Hypothesis
  • Customer Development: Test Product Hypothesis
 • Планиране на моята кариера
  • Моето уникално CV
  • Как да спечеля интервюто за работа

Защо да се включа в курса?

 • Всеки участник ще разработи свое работещо приложение по време на курса
 • Всеки участник ще развие конкретен сценарий за бизнес реализация на своите идеи и проекти
 • Ще се проведе персонално кариерно консултиране с всеки участник
 • Успешно завършилите курса участници получават сертификат от Технически университет - Варна
 • Всички успешно завършили курса участници ще бъдат препоръчани на подбрани работодатели, търсещи специалисти в сферата на завършения курс
Стани най-добрият в Java програмирането и бъди в час с актуалните тенденции!

Изискванията към кандидатите:

 • 18-25 години
 • Познания по поне един обектно-ориентиран език за програмиране
 • Владеене на английски език

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 5 април

 • Всички, които отговарят на изискванията ще бъдат поканени на ИТ тест в Технически университет - Варна
 • Най-добрите 20 ще се включат в курса по „Програмиране с Java“
 • Курсът ще се провежда в “Лабораторията за иновации” в Технически университет – Варна
Регистрацията приключи! Благодарим за интереса!

Контакти

За повече информация:
Т: 02/ 49 180 00
Е: office@jobtiger.bg


Курсът по „Програмиране с Java“ е част от програмата "Innovation Lab" на Samsung, чрез която компанията създава практически курсове за студенти, чрез които младежите подобряват дигиталните си умения, придобиват квалификация в отделна технологична област и се подготвят за бъдещата си реализация на пазара на труда. Всички курсове от тази програма се провеждат в Лабораториите за иновации на Samsung.