Поверително
Administrative Assistant / Office Assistant
Sofia
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.
Teleperformance Greece