Арматурист
София, други в България
длъжност на пълно работно време

Арматурист

София, други в България длъжност на пълно работно време

За нас

„Бараж Констръкшън“ ЕООД обявява 10 свободни работни места за позиция АРМАТУРИСТ.

Описание на позицията

І. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1. Разчита арматурния план.
2. Изправя ръчно и машинно армировъчна стомана.
3. Отмерва и реже стоманени пръти, сортира изработената армировка.
4. Монтира и връзва армировка.
5. Изработва и монтира армировка за всички видове конструкции.
6. Огъва стремена по зададени размери.
7. Изработва и монтира армировки за стени, панели, колони на сгради.
8. Изработва и монтира рабица за пиластри, тавани и декоративни конзоли.

ІІ. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Спазване на трудовата и технологична дисциплина.
2. Да спазва инструкциите по безопасност на труда , противопожарна безопасност правилното използване на машини и съоръжения.
3. Отговаря за точното изпълнение на арматурния план, за устойчивостта на сглобки и връзки.
4. Носи отговорност за качествено изпълнение на възложената работа.

ІІІ. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Да разчита спесификацията на елементите към армировъчния план.
2. Да познава видовете стомана според маркировката и диаметрите.
3. Да знае устройството и начините на работа с машини и приспособления за рязане и огъване на армировъчни стомани.
4. Да притежава първа квалификационна група по безопасност на труда при работа с ел.ток, съгласно чл.8 (1) от ПБЗ при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V. Обучение да се провежда не по-рядко веднъж на две години.

ІV. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:
1. Длъжността е пряко подчинена на Техническия ръководител на обекта.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Образование – средно с професионална квалификация или при липса на документи точка 2.
2. Професионален опит – минимум шест месеца стаж по специалността или предишен опит с минимум шест месеца трудов договор.

VI. МЕСТОРАБОТА
1. Позицията включва обекти в цялата страна - мобилна месторабота в различни райони на страната съгласно обектите за работа на фирмата и проектите за изпълнение.
2. МЕСТОРАБОТА – СОФИЯ

VII. УСЛОВИЯ НА РАБОТА
1. Конкурентна работна залата
2. Работно време: сумирано работно време, 8:00 до 18:00 с две почивки от по 30 мин. и една обедна почивка от 1 час.
3. Почивни дни: събота и неделя, включително и официални празници
4. Срок на договора: договор с продължителност 1 година, с възможност за удължаване.

Повече информация относно заплащането и условията за работа ще бъде обсъдена с избраните кандидати, които ще бъдат поканени на интервю.

Careerdays.bg