MEDINA TRAVEL AND RECRUITING SERVICES
Cabin Crew
Jeddah, Saudi Arabia
длъжност на пълно работно време
От 4000 до 5000 лв.
Zaplatomer.bg