Human Capital Store
Директор на частна детска градина
София
длъжност на пълно работно време

Директор на частна детска градина

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Human Capital Store търси Директор за наш клиент - частна детска градина, чието ръководство се стреми да предлага отлично качество на предлаганата услуга.

Изисквания:
Клиентът ни търси организиран, коректен и притежаващ лидерски качества Директор. Умения за ръководене и мотивиране на екипа, откритост и търпение са също качества, които Директорът трябва да притежава, както и езикова култура на високо ниво. Професионална компетентност за длъжността и минимум 5 години учителски трудов стаж са задължителни за заемането на тази позиция /с предимство ще се ползват кандидати, които са заемали същата или подобна позиция/. Знания за съществуващите нормативни документи и умения за спазването на заложените в тях изисквания и процедури ще доведат до по-бързото навлизане в работата. Способност за приемане на предложения и препоръки от екипа и/или родители ще улесни адаптацията. Инициативността по отношение организацията на работата в детската градина е ключов фактор за справяне.


Основните дейности, за които се поема отговорност са:
- Планиране, организация и контрол на цялостната работа в детската градина.

- Организиране на процеса по изготвянето на програмата за обучение.

- Провеждане на индивидуални срещи с нови семейства, които желаят детето им да посещава детската градина, като ги запознава с начина на работа.

- Следи и контролира работата на учителите по отношение грижата към децата и провеждането на занимания.

- Изготвяне на нужната документация към контролиращите органи – МОН, РУО, РЗИ и др.

- Дава предложения за развиването на учебната дейност в детската градина /следи за разнообразни, подходящи методики на обучение, които допълнително да обогатяват детското развитие и светоглед – Монтесори, Валвдорф, методи за обучение по английски и много други/.

- Активно участие в организацията и провеждането на тържества и други събития в детската градина.

- Подготвя и изпраща седмична информация по e-mail за всяка група.

- Провежда цялостна система за оценка и мотивация работата на учителите.

- Следи за цялостното опазване здравето и живота на децата съвместно с учителите и медицинската сестра на детската градина.Какво ще получите:

- Да ръководите екип, който има стремежи за развитие.

- Работно време от 08:00ч. до 17:00ч., работна седмица от понеделник до петък.

- Възможност за допълнителни обучения и курсове.

- Допълнителни придобивки при постигнати високи резултати.Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер : 1783/ 30.09.2014.

Услугите към кандидатите са безплатни.

Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставите, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Целите, за които ще използваме Вашите данни са:

да Ви бъдем полезни при намирането на нова и/или по-добра работа, стаж или друга форма на заетост;

да Ви изпращаме съобщения по имейл, телефон, социални мрежи, регулярна поща.

Zaplatomer.bg