Диспечер транспортни средстава
Варна
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Диспечер транспортни средстава

Варна длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

Отговорности

- Води документация по оперативните дейности и координира времевия график на транспортните средства;
- Ръководи маршрутизацията и води съответната документация на транспортните средства;
- Контролира, координира, проверява изрядност и води отчетност на документи, графици;
- Води документация за оперативни дейности относно автомобилния транспорт, като правилно разпределение и графици на превозни средства и водачи;
- Осъществява ежедневен контрол за наличието на пълния пакет документи на всеки автомобил (Пътна Книжка, Пътен Лист, Проформа Фактура, Тахо-Шайба);
- Води отчетност за извънредно положения труд на шофьорите;
- Контролира за правилното и пълно водене на документацията и я предава в счетоводството;
- Контролира за качеството на хигиената в транспортните средства;
- Води служебните бележки на шофьорите по бланки на ДАИ;
- Изпълнява и други дейности пряко свързани със заеманата длъжност.

Изисквания и необходими умения

- Опит на същата или сходна позиция- предимство;
- Познава Закона за движение по пътищата и правилника за прилагането му;
- Познава НАРЕДБА № 33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България;
- Познава действащите нормативни документи свързани с работата;
- Комуникативност;
- Умение за работа в екип.

Ние Ви предлагаме

- Много добри условия на труд;
- Трудов договор;
- Редовни смени;
- Целогодишна заетост.


Ако проявявате интерес към нашето предложение, кандидатствайте с автобиография и актуален телефон за връзка!

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност по изискванията на ЗЗЛД!
Zaplatomer.bg