Фесто Производство ЕООД
над 300 служителя Кандидатстване
Експерт, Измерване и измервателна техника
София
длъжност на пълно работно време

Експерт, Измерване и измервателна техника

София длъжност на пълно работно време

За нас

Festo е световен лидер в областта на технологиите за автоматизация със седалище в Германия. Ние неизменно създаваме оригинални технологични решения за изпълнение на продуктови концепции. Като работодател правим всичко по силите си, за да дадем възможност на новаторските идеи да бъдат превърнати в дела. Какво очакваме от Вас? Да мислите извън шаблоните. Да имате желание да опитвате нови неща. Да допринасяте със собствени идеи. Да оползотворявате предоставяните от нас творческа свобода, широки възможности за развитие и достъп до най-добри практики. Накратко, изправете се пред нови предизвикателства като част от производствения екип във вълнуващия свят на Festo!

Отговорности

• Създава и оптимизира програми за измерване с 3D-координатна машина;
• Проектира и поръчва екипировка за измервателните машини и съоръжения;
• Участва в екипи по разработване и внедряване на нови изделия в серийно производство, като координира процеса по планиране и управление на качеството в областта измервания;
• Определя необходимостта и предлага за закупуване измервателна техника;
• Управлява средствата за измерване и контрол във фирмата;
• Участва при анализи на грешката при външни и вътрешни рекламации;
• Контролира качеството на произвежданата продукция на всички етапи от нейното изработване;

Изисквания и необходими умения

Технически компетенции:
• Висше техническо образование, в областта на механиката/мехатрониката;
• Работа с техническа и технологична документация;
• Работа с измервателни уреди в машиностроенето;
• Опит в изготвянето на програми и измерване с 3D-координатна машина – мин. 2 години;
• Познаване на Системата за управление на качеството ISO 9001;
• Добри познания по технологии и процеси в областта на пластмасообработката, машинната обработка на детайли, монтаж/асемблиране електронни изделия;
• Добра компютърна грамотност – MS OFFICE; умения за работа със SAP ще бъдат считани за предимство;

Професионални компетенции:
• Професионален опит от минимум 2 години в областта ще се счита за предимство;
• Писмено и говоримо владеене на английски и / или немски език. Владеенето на втория ще бъде считано за предимство;
Личностни компетенции:
• Умения за вземане на своевременни решения и поемане на отговорност в динамична и променяща се среда;
• Ориентация към постигане на резултати и изпълнение на целите;
• Фокус върху стойността за вътрешните и/или външните клиенти;
• Умения за сътрудничество и работа в екип, както и умения за работа в мултикултурна среда;
• Мислене извън рамките - ориентация към непрекъснатото подобрение и креативност;
• Отвореност към промяната и придобиване на нови знания и умения, гъвкавост и адаптивност.

Ние Ви предлагаме

Компанията предлага:
• Мотивиращо възнаграждение;
• Богат набор от допълнителни придобивки;
• Възможност за професионално развитие и обучение.

В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо в срок до 12ти март, 2019 г. на място в отдел BG1-H или на e-mail: careersbgproduction@festo.com

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД и Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).
Zaplatomer.bg