Аксес Консултанси
Експерт социално съответствие и условия на труд
Русе
длъжност на пълно работно време

Експерт социално съответствие и условия на труд

Русе длъжност на пълно работно време

За нас

За водеща компания в текстилния бранш със седалище в Русе търсим опитен

Експерт социално съответствие и условия на труд,
който да владее английски език и с опит в шивашката индустрия.

Търси се човек с разбиране на индустриалните стандарти в областта на безопасността на труда, пожарната безопасност и социалните изисквания, който ще е отговорен за измерване и установяване на показателите за изпълнението им.

Отговорности

- организира, координира и контролира дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) ввъв фирмата
- разработва вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд;
- организира работата по установяването и оценката на професионалните рискове и разработване на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работещите;
- консултира длъжностните лица, работниците и служителите по прилагането на правилата за ЗБУТ;
- провежда изследвания, предлага идеи, разработва политики, създава подробни планове, изгражда връзки с партньорски организации и прилага и координира дейности и инициативи, които имат за цел да окажат положително въздействие върху организациите от веригата на фирмата, както етични, така и екологични и в полза на местните общности.

Изисквания и необходими умения

- Знания, умения и опит на подобна длъжност в шивашкия бранш от поне 1 година;
- В идеалния случай - опит в областта на социалната отговорност на консултантско ниво;
- Подходящо образование;
- Познаване на трудовото законодателство и законодателството за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- комуникативност, умения за работа в екип;
- работно ниво на английски език;
- шофьорска книжка.

Ние Ви предлагаме

Ако това е желаната бъдеща работа за Вас, ще се радваме да разгледаме кандидатурата Ви.
Изпратете актуална автобиография и ще се свържем с одобрените по документи кандидати.

В Аксес консултанси помагаме на работодателите в цяла Европа да намерят подходящия персонал за техните нужди. Също така помагаме на търсещите работа да напреднат в кариерата си с най-добрите решения за това.
Регистрационен номер на Агенцията по заетостта в България 2566 - -за подбор на персонал в България, и 2567 - за подбор на персонал за други държави.
Zaplatomer.bg