Апойнт Партнърс
между 5 и 10 служителя Кандидатстване
Електротехник
София
длъжност на пълно работно време

Електротехник

София длъжност на пълно работно време

За нас

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

A-point Partners притежава лиценз от Националната Агенция по Заетостта с № 2493 от 29.03.2018г.

Отговорности

- Монтаж на различни видове ел. съоръжения и конструкции във връзка с изграждането на външни ел. захранвания ;
- Монтаж на трафопостове, направа на кабелни глави и муфи;
- Монтаж на ГЕТ (главни електромерни табла);
- Направа на вътрешни електро инсталации;

Изисквания и необходими умения

- опит в изграждането на външни ел. захранвания и електроинсталации минимум 2 години;
- квалификационна група по специалността – IIІ, IV или V;
- свидетелство за управление на МПС- активен шофьор;
- умения за работа в екип;

Ние Ви предлагаме

- Дългосрочна ангажираност и постоянен трудов договор;
- Възможност за развитие и предоговаряне на условията, включване в проекти в чужбина;
- Вътрешнофирмено обучение, според нуждите на служителите и проектите
Zaplatomer.bg