Електротехник/Auto Electrician
други в чужбина, Сърбия
длъжност на пълно работно време

Електротехник/Auto Electrician

други в чужбина, Сърбия длъжност на пълно работно време

За нас

ПЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД е българска компания, част от международната P.E.S. GROUP, предлагаща административни услуги, услуги по инспекшън и експедайтинг и услуги в областта на инженеринга, проектния мениджмънт и индустриалното строителство за международни клиенти, опериращи в енергийния сектор, в петролната и газова индустрия и в сферата на възобновяемите енергийни източници.

PES Bulgaria Ltd. is a Bulgarian company of the international P.E.S. GROUP offering Administrative, Inspection & Expediting, Engineering, Project Management and Industrial Construction services for international clients operating in Oil & Gas, Renewable Energies, Power Generation, Petrochemical and other sectors.

Отговорности

Да осигурява изпълнението на дейностите по електрическите работи, следвайки инструкциите на Бригадира, съобразявайки се със стандартите за безопасност и качество.
Да притежава фирмените сертификати и матрицата за сертифициране и обучение на фирмата (при необходимост)

Ensure the performance of electrical works activities following Foreman instructions and in
accordance with safety and quality standards
Hold Company certification and training matrix and functional matrix, if required

Изисквания и необходими умения

Възможност за диагностициране на електрически неизправности в автомобилните системи
Силно внимание към детайла
Аналитични умения
Комплексно решаване на проблеми
Възможност за инсталиране на електрически системи
Познаване на основите на електрическото окабеляване
Възможност за работа с електронно диагностично оборудване
Възможност за работа в променяща се средa

Ability to diagnose electrical malfunctions within automotive systems
Strong attention to detail
Analytical skills
Complex problem solving
Ability to install electrical systems
Knowledge of fundamentals of electrical wiring
Ability to operate electronic diagnostic equipment
Ability to work in a changing environment
Zaplatomer.bg