Силвър Стар Ритейл ЕАД
Гаранционен специалист за Мерцедес-Бенц
гр. София
длъжност на пълно работно време

Гаранционен специалист за Мерцедес-Бенц

гр. София длъжност на пълно работно време

За нас

Силвър Стар Ритейл ЕАД е оторизиран дилър и сервиз на автомобили с марки Мерцедес - Бенц, Сетра и Фузо, с локации в София, Пловдив, Варна и Бургас. В ролята си на такъв, продължаваме с масираната кампания по разширяване на екипите и подобряване качеството на предоставяните услуги в България.

Ако не се „губите”, когато имате няколко документа и папки пред себе си,

ако имате достатъчно аналитичен подход и внимание към детайла,

ако леките автомобили Ви вълнуват и имате достатъчно познания за тях,

ние Ви очакваме в разширяващия се екип на Силвър Стар Ритейл ЕАД, локация София като:
ГАРАНЦИОНЕН СПЕЦИАЛИСТ ЗА МЕРЦЕДЕС–БЕНЦ

Отговорности

- Генериране на запитвания към производител/вносител, съгласно гаранционна/куланционна политика
- Завеждане, съхранение, контрол и проверка на гаранционни случаи/протоколи, посредством специализиран софтуер на английски/немски език
- Допълнително обработване и архивиране на вече създадени гаранционни протоколи и фактури към вносителя чрез приемо-предавателни протоколи
- Получаване, отчитане и унищожаване на дефектирали по гаранция резервни части
- Подготвяне и участие във вътрешни и външни одити (от страна на вносител и/или производител)
- Оказване на съдействие на автомонтьори за правилно определяне на код за дефект/грешка
- Изготвяне на различни видове справки за отчетна дейност

Изисквания и необходими умения

- Предишен опит в автомобилния бранш – мин. 1 година
- Завършено висше техническо образование (за предпочитане - с автомобилна насоченост)
- Задължително много добро владеене на английски и/или немски език за четене на техническа информация
- Технически познания за автомобилите и възможност за непрекъснато усвояване на нови такива
- Адаптивност, самоорганизираност, пунктуалност и умения за работа в екип

Предимство при подбора по документи ще имат кандидати с предишен опит на сходна позиция.

Ние Ви предлагаме

- Ще работите на 8-часов работен ден при 5-дневна седмица с 25 дни платен годишен отпуск
- Ще усвоите работа с различни специализирани софтуери, вкл. EVA, EPC и др. (на английски или немски език)
- Ще получите въвеждащо обучение, според стандартите на Даймлер АД (производител на автомобили с марка Мерцедес-Бенц)
- Ще имате възможността да продължите кариерното си развитие с оторизирания дилър на Даймлер АД за България, докосвайки се до световни, ноу-хау стандарти на работа

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете своята автобиография на български език на електронна поща: careers@silverstar.bg, като посочите референтния номер на позицията (War_Sf_0419), за която кандидатствате. Моля да включите в автобиографията си информация относно: име и фамилия; телефонен номер; имейл адрес; данни за професионален опит; данни за образование и обучение; лични умения; говорими езици; комуникационни, организационни, управленски, професионални и други умения; данни за правоспособност за управление на МПС – ако е посочено в обявата.

Молим да не включвате други лични данни в автобиографията си.

Осъществяваме връзка само с одобрените по документи кандидати.

Освен в случай на изрично писмено възражение от Ваша страна, по реда, посочен в Политика за защита на лични данни, подадените от Вас лични данни ще се съхраняват и обработват за срок от две години от подаването на кандидатурата.

Конфиденциалността на личните Ви данни е гарантирана. Вашите лични данни ще се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от „Силвър Стар Ритейл“ ЕАД, действащо в качеството на администратор на лични данни, при спазване на действащото законодателство за защита на личните данни. Допълнителна информация, която сме длъжни да Ви предоставим, ще откриете в профила на дружеството или на: Политика за защита на лични данни.
Zaplatomer.bg