КОРЕКТ-КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Главен счетоводител
София
длъжност на пълно работно време

Главен счетоводител

София длъжност на пълно работно време

За нас

Търсите ли интересни професионални казуси, удовлетворяващо заплащане за труда Ви и позитивна работна среда?
Корект-Консулт България търси мотивирана и енергична личност за позиция "Главен счетоводител" в екипа на наш клиент - специализирана счетоводна и консултантска компания.

Отговорности

Основните задължения включват:
• Организация и управление на счетоводното обслужване на различни клиенти на компанията;
• Познаване и адекватно прилагане на действащите счетоводни и данъчни стандарти;
• Извършване на междинни и годишни счетоводни отчети, справки за управлението по показатели, други финансови отчети;
• Контрол на финансовите операции и административно-отчетните правила при съответните клиенти;

Изисквания и необходими умения

Изисквания:
• Висше икономическо образование - Финанси, Счетоводство и контрол;
• Минимум 3 години опит на сходна позиция;
• Задълбочено познаване и използване на националните счетоводни стандарти и трудово, данъчно и финансово-счетоводно законодателство;
• Добро ниво на владеене на английски език;
• Отлична компютърна грамотност
• Комуникативни умения
• Екипна работа и способност за вземане на самостоятелни решения

Ние Ви предлагаме

Клиентът предлага:
• Постоянен трудов договор и стартово брутно месечно възнаграждение от 2800лв.;
• Приятна работна атмосфера в централен офис;
• Възможност за дългосрочна кариера и професионално развитие;
• Коректност в трудовите взаимоотношения;
• Социални придобивки.

При интерес от Ваша страна, моля изпратете актуална автобиография на office@correct-consult.com или натиснете бутон Кандидатствай/Apply/.
На интервю ще бъдат поканени само предварително одобрените по документи кандидати.

„Корект Консулт България“ ЕООД притежава лиценз за извършване на посредническа дейност по наемане на работа под № 2191, издаден от Министерство на труда и социалната политика.

С настоящото кандидатстване, давате съгласието си обработката на личните Ви данни и предоставяне на възможности за наемане на работа и за бъдещи проекти, да се извършва от „Корект Консулт България“ ЕООД, в пълно съответствие с ОРЗД и всички други действащи закони за Защита на Личните Данни.
Zaplatomer.bg