"СВЕТАЛЕКС" ООД
между 5 и 10 служителя
Хигиенисти
Пловдив
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.
Teleperformance Greece