Буллтек ООД
Инспектор по качество
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Инспектор по качество

Пловдив длъжност на пълно работно време

Отговорности

- Осъществява контрол върху производствения процес;
- Анализира несъответсвията и предлага корективни действия за подобрения;
- Следи за изпълнението на контролните планове на работните места;
- Управлява несъответсвията по утвърдените процедури във фирмата;
- Организира рекламациите към доставчиците;
- Калибрира измервателните средства и следи за сроковете на калибрация;
- Осъществява входящ/изходящ контрол и регистрира резултатите;
- Изготвя протоколи от измервания при внедряване на нови изделия в производството и управление на мостри;
- Прави необходимите замервания при стартиране на производство и го одобрява;
- Спазва всички свързани с Управление на качеството процедури, изисквани от стандартите на Качество – ISO 9001:2015, ISO/TS 16949:2009;
- Спазване на нормативно - техническите документи;

Изисквания и необходими умения

1. Висше техническо образование, специалност: Електортехника, Автоматика, Машиностроене и уредостроение или Техническо образование (Механотехникум, Електротехникум);
2. Отлични комуникационни умения;
3. Компетентност по Microsoft Office

Ние Ви предлагаме

- Мотивиращо заплащане;
- Добри условия на труд;
- Работа на постоянен трудов договор;
- Коректни трудови взаимоноотношения;
- Допълнително обучение за повишаване нивото на компетентностите, засягащи изпълнението на длъжността;
- Възможност за развитие и професионална реализация;
- Социални придобивки;
- Бонуси за постигнатите резултати;
Zaplatomer.bg