ИНКОТЕКС ГРУП
Инженер, клиентска поддръжка и сервиз
С
длъжност на пълно работно време

Инженер, клиентска поддръжка и сервиз

С длъжност на пълно работно време

За нас

„С.Д. Дизайн ” ООД е компания, която разработва, произвежда, продава и поддържа богата гама от електронни изделия - касови апарати с фискална памет и принтери, POS устройства, електромери и др. Дружеството е част от Консорциум ИНКОТЕКС ГРУП, който е с дългогодишна история на пазара в областта на разработката, производството и продажбата на електронни изделия.

Отговорности

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

• Осъществява дистанционна техническа поддръжка на устройствата на клиентите от чужбина и в България;
• Води техническа кореспонденция и документация;
• Регистрира постъпили оплаквания, рекламации и предложения на клиента за подобряване на продуктите и услугите на организацията;
• Координира дейността във връзка с разработката на нови изделия и следпродажбената им техническа поддръжка;
• Извършва сервизното обслужване като анализира и отстранява
възникналите проблеми в изделията;
• Работи с компютър, поялник, измервателна апаратура и токозахранващи устройства.

Изисквания и необходими умения

ИЗИСКВАНИЯ :
• Висше техническо образование (в областта на електрониката и
електротехниката);
• С опит в същата или подобна позиция минимум 1 година е предимство;
• Познания в областта на сервизиране на хардуер за устройства, базирани на едночипови компютри;
• Умения за работа с техническа документация, спецификации и стандарти;
• Трябва да владее Английски език – писмено и говоримо;
• С предимство е кандидата, който владее Френски език –писмено и говоримо;
• Инициативност, отговорност и лоялност;
• Умения за работа в екип.

Ние Ви предлагаме

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

• Мотивиращо възнаграждение;
• Безсрочен трудов договор /на пълен работен ден/;
• Въвеждащо фирмено обучение;
• Работа във високо професионален екип и позитивна работна среда;
• Много добри възможности за професионална реализация и развитие;
• Пакет допълнителни социални придобивки.
Zaplatomer.bg