Фесто Производство ЕООД
над 300 служителя Кандидатстване
Инженер, технолог
София
длъжност на пълно работно време

Инженер, технолог

София длъжност на пълно работно време

За нас

Festo е световен лидер в областта на технологиите за автоматизация със седалище в Германия. Ние неизменно създаваме оригинални технологични решения за изпълнение на продуктови концепции. Като работодател правим всичко по силите си, за да дадем възможност на новаторските идеи да бъдат превърнати в дела. Какво очакваме от Вас? Да мислите извън шаблоните. Да имате желание да опитвате нови неща. Да допринасяте със собствени идеи. Да оползотворявате предоставяните от нас творческа свобода, широки възможности за развитие и достъп до най-добри практики. Накратко, изправете се пред нови предизвикателства като инженер – част от производствения екип във вълнуващия свят на Festo!

Отговорности

• Осигурява ефективното използване на ресурсите от хора и машини чрез създаване на цялостна технология на производство, като гарантира необходимото качество;
• Изготвя и актуализира технологичните документи за произвежданите изделия и прави разчети за необходимите съоръжения, машини и инструменти;
• Разкрива обективно необходимите производствени времена. Участва в изготвянето на калкулации чрез определяне на необходимите технологични времена по видове монтаж и обработки;
• Контролира правилното изпълнение на поставените технологични изисквания към определено производство;
• Съдейства за актуализирането на производствените норми с цел повишаване ефективността на производствения процес;
• Съдейства за осигуряване на необходимата квалификация и обучение на работниците в съответствие с технологичните изисквания на определено производство.

Изисквания и необходими умения

Tехнически компетенции:
• Висше техническо образование – машинен /електро инженер;
• Писмено и говоримо владеене на немски / английски език (минимум ниво В2);
• Добра компютърна грамотност – MS OFFICE; познаване на SAP ще се счита за предимство;
• Възможност за четене на конструктивни чертежи, техническа документация и изискванията към продуктите;
Професионални компетенции:
• Професионален опит от минимум 2 години в областта ще се счита за предимство;
• Професионален опит в електронно производство ще се счита за предимство;
Личностни компетенции:
• Умения за вземане на своевременни решения и поемане на отговорност в динамична и променяща се среда;
• Ориентация към постигане на резултати и изпълнение на целите;
• Фокус върху стойността за вътрешните и/или външните клиенти;
• Умения за сътрудничество и работа в екип, както и умения за работа в мултикултурна среда;
• Мислене извън рамките - ориентация към непрекъснатото подобрение и креативност;
• Отвореност към промяната и придобиване на нови знания и умения, гъвкавост и адаптивност.

Ние Ви предлагаме

Компанията предлага:
• Мотивиращо възнаграждение;
• Богат набор от допълнителни придобивки;
• Възможност за професионално развитие и обучение във високотехнологично производство;
• Гъвкаво работно време.


В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да представите актуална автобиография и мотивационно писмо на място в BG1-H или имейл: careersbgproduction@festo.com

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД и Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).
Zaplatomer.bg