Амета Холдинг АД
над 300 служителя Кандидатстване
Контрольор качество
Разград
длъжност на пълно работно време

Контрольор качество

Разград длъжност на пълно работно време

За нас

„Пилко” ЕООД - част от структурата на Амета Холдинг и национален лидер в производството на пилешко месо и продукти от него, търси да назначи Контрольор качество.

Отговорности

• Осъществява оперативен, текущ и краен качествен контрол на произвежданата продукция;
• Следи за производствената хигиена;
• Поддържа и администрира необходимите справки, документи и записи, свързани с качеството и безопасността на продуктите;
• Получава и систематизира постъпващата документация в съответствие с установените системи по качество и безопасност;
• Осъществява организацията и взема участие в провеждането на вътрешни одити и инспекции;
• Води електронни записи за всички KPI, характеризиращи качеството на продукта;
• Архивира текущата документация съгласно създадените правила във фирмата.

Изисквания и необходими умения

• Средно или висше образование по специалността. С предимство ще се разглеждат кандидати със специалност "Хранителни технологии", "Контрол и управление на безопасността в хранителната промишленост" или релевантна;
• Опит на подобна или същата длъжност в производствено предприятие – ще се счита за предимство;
• Добри комуникативни и аналитични умения;
• Умения за работа в екип;
• Готовност за работа на смени;
• Отговорност, инициативност и последователност при изпълнение на задълженията.

Ние Ви предлагаме

• Фирмено обучение;
• Служебен транспорт;
• Работа в млад и динамичен екип;
• Конкурентно възнаграждение, обвързано с конкретни производствени параметри.
*
*}