Музейко ЕООД
20 - 50 служителя Кандидатстване
Координатор образователни дейности и рождени дни в Детски Научен Център МУЗЕЙКО
Студентски град
длъжност на непълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Координатор образователни дейности и рождени дни в Детски Научен Център МУЗЕЙКО

Студентски град длъжност на непълно работно време От 500 до 1000 лв.

За нас

Музейко е първият и единствен детски научен център в България, и най-големият такъв в Източна Европа и Балканите. Музейко е открит през откомври 2015г., и годишно посреща около 100,000 посетители. Изложбите в Музейко са разположени на 3 етажа и представят над 130 интерактивни образователни инсталации.

Музейко предлага научни и арт програми за деца от 1 до 12 години и техните родители. Има специално раработени програми за училищни групи, свързани с образователния материал в клас.

Отговорности

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
Координаторът води рождени дни, тържества, образователни програми и други, свързани с дейността на Детски научен център Музейко, за да осигури възможности да се придобиват знания и умения в различни области.
Съвместно с Директора изложби и програми определя обхвата, съдържанието и разнообразието на предлаганите обучителни дейности.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:
- планира и провежда програми за обучение и развитие в индивидуална или групова форма;
- планира и провежда различни програми за рождени дни в съответствие със заявките на клиентите;
- разработва и провежда ателиета с практическа насоченост, които са предназначени за деца от различни възрастови групи;
- подготвя и разработва материали за обучение, помагала (наръчници, нагледни материали, онлайн представяния, демонстрации) и съответна помощна документация;
- участва в разработването на нови продукти, услуги и образователни програми, подходящи за деца;
- поддържа активна комуникация с родителите и учителите на децата, които посещават Музейко;
- получава, споделя и съхранява по подходящ начин т.н. обратна връзка от деца и други посетители за впечатленията от Детския научен център;
- предоставя обща информация за дейностите на Музейко;
- грижи се за доброто състояние на експозициите и учебните материали, включително тяхното почистване, сортиране, поддръжка;
- помага в дейността на други екипи в Музейко, при необходимост, и след необходимия инструктаж и обучение;
- изготвя дневни, седмични и месечни отчети за извършените дейности.

Длъжността е пряко подчинена на Директора изложби и програми; Работи в тясно сътрудничество с останалите членове на образователния екип. Контактува с деца и родителите на децата, посещаващи ателиетата и другите програми на Детския научен център, за да им окаже помощ или да им даде информация и напътствия.

РАБОТНО ВРЕМЕ

Предлаганата длъжност е за 20 работни часа на седмица, на базата на сумирано работно време, със заетост основно петък, събота и неделя. Възможно е заетостта в някои от дните да е между 18.00 и 20.00ч.

Изисквания и необходими умения

- Образователно и квалификационно ниво 6 – образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
- Чисто съдебно минало;
- Много добро владеене на английски език;
- Лицето да е физически и психически здраво;
- Умения за работа с деца - чувствителност спрямо потребностите на всяко дете, мотивираност за работа с различни възрастови групи, добра комуникация както с децата, така и в екипа, умения за общуване с родителите, чувствителност към различията и разбиране за културните и други особености и потребности на децата;
- Любезно и внимателно отношение към посетителите и способности за добро обслужване на клиенти;
- Умение да запазва спокойствие под напрежение и в кризисни ситуации;
- Инициативност и готовност да работи по график, вкл. събота и неделя;
- Много добри способности за комуникация и работа в екип и благонадеждност;

Ние Ви предлагаме

Работа в единствения детски научен център на Балканите.
Работа в екип от учени, педагози, художници, ентусиасти.
Уникална и много позитивна работна среда.
Гъвкаво работно време, с възможност за работа само през уикендите или след 18:00ч.
Възможност да бъдете част от образователната промяна в България и да бъдете пример за малките деца и ученици.
*
*}