Механик Тежкотоварна Техника/Heavy Duty Mechanic
други в чужбина, Сърбия
длъжност на пълно работно време

Механик Тежкотоварна Техника/Heavy Duty Mechanic

други в чужбина, Сърбия длъжност на пълно работно време

За нас

ПЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД е българска компания, част от международната P.E.S. GROUP, предлагаща административни услуги, услуги по инспекшън и експедайтинг и услуги в областта на инженеринга, проектния мениджмънт и индустриалното строителство за международни клиенти, опериращи в енергийния сектор, в петролната и газова индустрия и в сферата на възобновяемите енергийни източници.

PES Bulgaria Ltd. is a Bulgarian company of the international P.E.S. GROUP offering Administrative, Inspection & Expediting, Engineering, Project Management and Industrial Construction services for international clients operating in Oil & Gas, Renewable Energies, Power Generation, Petrochemical and other sectors.

Описание на позицията

Проверка и поддръжка на булдозери, кранове, грейдери и друго тежко строително оборудване за правилна работа.
Проверка на оборудването за откриване на повреди и неизправности.
Диагностициране на грешки или повреди, като се използва компютъризирана и друга тестова техника, за да се определи степента на необходимия ремонт.
Надзор на оборудването и ремонт/подмяна на дефектни части, компоненти или системи, използвайки ръчни и електрически инструменти.
Тестване на ремонтираното оборудване за правилна функционалност и гарантиране, че работата отговаря на спецификациите на производителя.
Почистване, поддръжка, надзор и рутинни дейности на сервизните приспособления и работни инструменти.
При необходимост да поправя тежкотоварните камиони.

Inspecting bulldozers, cranes, graders and other heavy construction equipment for proper performance, and inspect equipment to detect faults and malfunctions.
Diagnosing faults or malfunctions using computerized and other testing equipment to determine the extent of repair required.
Adjust equipment and repair or replace defective parts, components or systems using hand and power tools.
Testing repaired equipment for proper performance and to ensure that work meets manufacturers’ specifications.
Clean, lubricate and perform other routine maintenance work on equipment service attachments and working tools.
May perform repair work on heavy trucks.

Zaplatomer.bg