Мениджър - отдел Планиране
Русе
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.

Мениджър - отдел Планиране

Русе длъжност на пълно работно време От 1500 до 2000 лв.

За нас

Easy Consult е българска консултантска компания, специализирана в управлението и развитието на човешките ресурси.

За наш клиент, водеща производствена компания в гр. Русе търсим да назначим: Мениджър – отдел „Планиране“.

Отговорности

Основни отговорности:
• Планира, изготвя и проследява изпълнението на производственият график;
• Дава предложения за подобряване на процесите, свързани с планирането и осъществяването на производственият план;
• Анализира, планира и следи за навременното осигуряване на производството с необходимите суровини и материали;
• Изготвя предложения за оптимизиране на работните процеси и работната среда;
• Анализира натоварването на производствените мощности и прави предложения за най-ефективното им използване;
• Поддържа складови запаси, гарантиращи непрекъснатия цикъл на производство и ограничава количеството брак;
• Ръководи екип и следи за поддържането на високо качество на готовата продукция в съответствие с всички норми и изисквания.

Изисквания и необходими умения

Изисквания:
• Предишен опит на подобна позиция – 3 години минимум;
• Висше техническо образование;
• Владеене на английски език.
• Много добра компютърна грамотност и работа с ERP системи;

Успешният кандидат:
• Притежава аналитично мислене, умения за планиране и способност за вземане на ефективни и гъвкави решения;
• проактивно допринася за постигането на целите на организацията;
• притежава екипен дух и добри комуникационни умения.

Ние Ви предлагаме

Компанията предлага:
• Конкурентно трудово възнаграждение;
• Възможност за професионално развитие в международна и бързоразвиваща се компания;
• Вътрешно – фирмено обучение;
• Работа в екип от професионалисти;
• Безплатен транспорт.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, ще очакваме актуалното Ви CV.

Услугите на са напълно конфиденциални и безплатни за кандидатите!
Работата на Easy Consult по подбор на персонал се основава на удостоверение № 2339/ 30.08.2017.
Careerdays.bg