Мениджър „Продажби вътрешен пазар“
София
длъжност на пълно работно време

Мениджър „Продажби вътрешен пазар“

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Във връзка с разширяването на дейността търсим: Мениджър „Продажби вътрешен пазар“.

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

•Изготвяне и прилагане на седмични, месечни и годишни планове за развитие на вътрешния пазар;
•Активно привличане на нови бизнес клиенти чрез директни продажби –посещаване на потенциални клиенти по предварително изготвен график
•Проучване на нуждите на бизнес клиентите и изготвяне на предложения от продуктовото
портфолио на компанията;
•Ежедневна комуникация по имейл и телефон с настоящите клиенти с цел разширяване и развитие на взаимоотношенията с тях;
•Следпродажбени взаимоотношения и обслужване;
•Администриране на информация и документи, свързани с дейности по продажбите;
•Изготвяне на ежеседмични отчети за резултатите;

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

•Висше образование;
•Минимум 2 години опит на подобна позиция.
•Опит в областта на хранително вкусовата промишленост и/ или бързооборотните стоки, като работа с бизнес клиенти ще се счита за предимство;
•Компютърни умения – много добро владеене на MS Office;
•Английски език е предимство;
•Ефективна комуникация, умения за планиране, организиране и убеждаване, презентационни умения,инициативност, енергичност и позитивна нагласа.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

•Конкурентно възнаграждение;
•Обучение и непрекъснато повишаване на квалификацията;
•Работа в динамичен екип;
•Възможност за професионално развитие.

Cross Source LTD - Recruitment Agency (license № 2767 from 21.03.2019)

Информация за контакт

Телефон: 0897 902220

Zaplatomer