Holiday Inn Sofia
Мияч/ка - без опит
София
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.
Careerdays.bg