ТД Държавен резерв гр. Варна
Младши експерт
Варна
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.
Teleperformance Greece