Началник цех / Workshop Foreman
други в чужбина, Сърбия
длъжност на пълно работно време

Началник цех / Workshop Foreman

други в чужбина, Сърбия длъжност на пълно работно време

За нас

ПЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД е българска компания, част от международната P.E.S. GROUP, предлагаща административни услуги, услуги по инспекшън и експедайтинг и услуги в областта на инженеринга, проектния мениджмънт и индустриалното строителство за международни клиенти, опериращи в енергийния сектор, в петролната и газова индустрия и в сферата на възобновяемите енергийни източници.

PES Bulgaria Ltd. is a Bulgarian company of the international P.E.S. GROUP offering Administrative, Inspection & Expediting, Engineering, Project Management and Industrial Construction services for international clients operating in Oil & Gas, Renewable Energies, Power Generation, Petrochemical and other sectors.

Отговорности

Извършва дейностите по поддръжка на цялото оборудване, предназначено за цеха

Perform the maintenance activities for all equipment assigned to the workshop

Изисквания и необходими умения

Намаляване на времето за възвръщаемост на всяка поръчка.
Повишаване на удовлетвореността от работата и морала на персонала на цеха.
Изпълнение или превишаване на ключови показатели за ефективност:
Клиентски запитвания/проблеми
Повишаване на производителноста
Повишаване на ефективността и време на завършване на всяка поръчка

Reducing job return rate.
Raising job satisfaction and morale of workshop staff.
Meeting or exceeding Key Performance Indicators – Customer Issues,
Productivity, Efficiency and On time completion
Zaplatomer.bg