Обслужващ персонал за Бензиностанция / Метанстанция
гр. Пловдив, ул."Васил Левски" № 170
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Обслужващ персонал за Бензиностанция / Метанстанция

гр. Пловдив, ул."Васил Левски" № 170 длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

Отговорности

1. Поддържа търговския вид на работното си място.
2. Посреща и обслужва клиенти, като ги консултира за качеството на стоките.
3. Обслужва с техническите средства за зареждане с гориво.
4. Отговаря за опазване на поверените стоки и продукти от повреди.
5. Носи отговорност за констатирани липси на стоки и продукти.
6. Осъществява контакти с ръководители и специалисти от Кооперацията, с други дружества и организации по линия на доставката на продукти.
7. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Изисквания и необходими умения

1. Да се познават нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с правилата на търговско обслужване.
2. Познания по нормативните изисквания за безопасност на труда и противопожарна безопасност.
3. Познаване на системи за извършване на продажби на наличните продукти.

Ние Ви предлагаме

Кандидатурите Ви ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност. Личните Ви данни ще бъдат предмет на разглеждане единствено с оглед нуждите на настоящия или бъдещ подбор, при стриктно спазване Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни и при всички случаи няма да бъдат предоставяни на трети лица. Изпращайки кандидатурата си, Вие потвърждавате, че сте уведомени и предоставяте съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на подбора.
Zaplatomer.bg