РАН-Р ЕООД
10 - 20 служителя Кандидатстване
Оперативен счетоводител
София
длъжност на пълно работно време

Оперативен счетоводител

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

- Извършва обработка на първични счетоводни документи;
- Изготвя счетоводни справки, годишни счетоводни отчети;
- Води ведомости и заплати;
- Познаване на НСС за малки и средни предприятия, ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФ, ЗМДТ, ЗС.


- Отлични условия за работа;
- Трудов договор;
- Възможност за професионална реализация;
- Оперативният счетоводител ще води счетоводството на клиенти на СП "РАН-Р".

Изисквания и необходими умения

- Висше икономическо образование;
- Компютърна грамотност;
- Работа със счетоводен софтуер;Микроинвест, Бизнес Навигатор
- Отлично познаване на нормативната база по финасово-счетоводната дейност;
- Трудов стаж - от 1 до 4 години;
- Добро владеене на английски/немски език.

Ние Ви предлагаме

- Отлични условия за работа;
- Трудов договор;
- Възможност за професионална реализация;
- Оперативният счетоводител ще води счетоводството на клиенти на СП "РАН-Р".
*
*}