ГЕД ООД
20 - 50 служителя Кандидатстване
Оперативен счетоводител
София
длъжност на пълно работно време

Оперативен счетоводител

София длъжност на пълно работно време

За нас

Гед ООД е семейна фирма, която над 25 години се развива успешно в полиграфията с услуги, като дизайн и предпечат, както и с дистрибуция на софтуери и оборудване за индустрията. Отскоро компанията работи и в дигиталните среди, като обединява успешно онлайн и печатни маркетинг дейности.

Отговорности

Извършване на текущо счетоводно отчитане на стопанските операции
Съставяне на първични и вторични счетоводни документи
Следене, засичане и актуализиране на разчети с контрагенти
Изготвяне на текущи справки
Следене и засичане на складови наличности, участие в инвентаризации, изготвяне на сравнителни справки
Осчетоводяване на фактури за доставки от България и чужбина, проверка и контрол за точното и вярно съдържание на документите, изготвяне на протоколи за доставките от чужбина, съгласно изискванията на българското счетоводно и данъчно законодателство, изготвяне на Интрастат декларации


Изисквания и необходими умения

Средно-специално икономическо образование или студент в специалностите "Счетоводство и контрол", "Финанси" в III или IV година
Отлична компютърна грамотност – (MS Office: Word, Excel)
Добро познаване на счетоводното и данъчното законодателство
Английски език – минимум начално ниво
Умение за приоритетно подреждане на задълженията, аналитични качества
Лоялност, комуникативност, прецизност, отговорност, организираност, умение за работа в екип, позитивност, дискретност


Ние Ви предлагаме

Трудов договор, съгласно действащото законодателство
Допълнителни придобивки
Работа в стабилна и развиваща се компания
Адекватно стартово възнаграждение, с възможност за повишаване след показани резултати
Zaplatomer.bg