Оперативен счетоводител
София
длъжност на пълно работно време

Оперативен счетоводител

София длъжност на пълно работно време

За нас


За попълване на екипа си, търсим да назначим на постоянен трудов договор Оперативен счетоводител.

Ако Вие сте инициативна, отговорна, динамична и комуникативна личност Ви каним да се присъедините към нашия екип.


Отговорности

От Вас очакваме да:
- Осчетоводявате първични и изготвяне на вторични счетоводни документи и начисления;
- Издавате фактури;
- Извършвате текуща оперативна счетоводна дейност;
- Подаване на ДДС декларации към НАП;
- Изготвяте счетоводни справки, регистри, отчети;
- Работите със складова програма и да следите текущата наличност на стоки и консумативи;
- Участвате в месечните и годишните инвентаризации;
- Сътрудничество при ревизии от НАП;
- Участва в годишно приключване;
- Изготвяне на справки за мениджмънт;
- Събиране и архивиране на документация, която да изпращате към счетоводна къща;
- Извършвате допълнителни текущи задачи, свързани със спецификата на работата във фирмата и да подпомагате Главния Счетоводител.

Изисквания и необходими умения

Изисквания към кандидатите:
- Имат висше счетоводно образование;
- Работят добре с Word и Excel;
- Познават добре ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ;
- Много добро владеене на Английски език;
- Работили са с Microinvest Делта Pro, Invoice Pro

Ние Ви предлагаме

Компанията предлага:
- Отлично възнаграждение;
- Отлични условия на труд;
- Постоянен трудов договор с Корект Фасилити ЕООД
- Фирмено обучение;
- Работа във високо професионален екип и интернационална среда;
- Отлични възможности за развитие

На интервю ще бъдат поканени само одобрени кандидати. Гарантираме конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД.
Zaplatomer.bg