Оперативен счетоводител с френски език
Варна
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Оперативен счетоводител с френски език

Варна длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

Ние сме българска консултантска компания, специализирана в управлението и развитието на човешките ресурси.
Нашият клиент, водеща счетоводна кантора в гр. Варна, търси амбициозни и мотивирани личности за ролята на оперативен счетоводител с френски език.

Отговорности

Основни задължения:
- Отговаря за правилното водене на първични счетоводни документи, разходване на парични
средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи;
- Следи и правилно прилага настъпилите изменения в разпоредбите на приложимото счетоводно и данъчно законодателство, които имат отношение към дейността на фирмата;
- Осчетоводява банкови извлечения и заплати;
- Организира счетоводната отчетност, осигурява своевременно отразяване в счетоводните регистри на всички стопански операции;
- Кореспонденция с клиенти и доставчици.

Изисквания и необходими умения

Изисквания:
- Висше икономическо образование със специалност „ Счетоводство и контрол“ или друга специалност с финансова насоченост;
- Познаване на българското счетоводно и данъчно законодателство;
- Работа с Excel и Word;
- Много добро владеене на френски език;
- Сериозно отношение към поставените задачи,отговорност и професионализъм.

Ние Ви предлагаме

Компанията предлага:
- Работна среда в екип от професионалисти;
- Стандартно работно време – от понеделник до петък, от 09.00 до 18.00 ч.
- Опит в динамична и бързо развиваща се компания;
- Добро стартово възнаграждение.


Ако това предложение представлява интерес за Вас, ще очакваме актуалното Ви CV.
Услугите на са напълно конфиденциални и безплатни за кандидатите!
Ако имате допълнителни въпроси, може да се свържете директно с нас директно на 0882 356 944.

Работата на Easy Consult по подбор на персонал се основава на удостоверение № 2339/ 30.08.2017.

HRW 2019